Woord van de voorzitter

Beste leden en sportvrienden van Havoc,

We kennen allemaal de Coronacrisis waarin niet alleen ons land maar de hele wereld terecht gekomen is. Het heeft een gigantische impact op ons dagelijks leven en op sportend Nederland.

Het volleybal seizoen kreeg een andere wending toen op 12 maart jl. door onze regering een intelligente Lock Down werd ingesteld. Gevolgd door een terechte beslissing van de NEVOBO, om de competitie te beëindigen.

Voor ons als Havoc familie betekent dit dat de volleybal agenda van de een op andere dag leeg werd. Ook voor onze bridgetak binnen de vereniging is het zeer spijtig dat zij wekelijks niet meer in onze Havoc kantine hun favoriete hobby kunnen uitoefenen.

Op de achtergrond waren diverse commissies in voorbereiding voor onze volleybalevenementen zoals bijvoorbeeld Volleyfestival, Beachtoernooi en ons Wildtoernooi. We werden echter continue ingehaald door verlengde maatregelen, waardoor de organiserende commissies helaas moesten besluiten om deze evenementen te verplaatsen naar volgend jaar.
We proberen het vizier vooruit te houden en plannen nog de activiteiten waarvan wij hopen dat deze doorgang mogen vinden, zoals bijvoorbeeld het jeugdkamp. Mocht blijken dat het kamp toch niet door kan gaan, zullen de reeds betaalde kosten teruggestort worden.

Zoals reeds via Social Media gecommuniceerd, zijn een aantal teams gepromoveerd. Toch blijft het vreemd dat wij dit als Havoc familie in deze tijd niet gezamenlijk kunnen vieren.
De TC is afgelopen weken bezig geweest met de voorlopige team indelingen voor seizoen 2020-2021. Deze staan vanaf maandag 27 april op de website onder het kopje “teams”. Mocht je hier vragen over hebben dan kan dat uitsluitend via de mail; dames@vvhavoc.nl, jeugd-meisjes@vvhavoc.nl of cmv@vvhavoc.nl.

Ook een dankwoord aan het einde van dit seizoen, voor al onze vrijwilligers, de commissies in al haar activiteiten die bijdragen om het volleyballen mogelijk te maken.
Maar ook een dankwoord aan jullie als leden en vrienden van Havoc die met elkaar de vereniging vormen. Dank voor jullie betrokkenheid en inzet! De sponsoren willen we bedanken voor hun ondersteuning voor het afgelopen seizoen en hen een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd.

Wanneer de oorspronkelijk geplande ALV van juni zal gaan plaatsvinden, zullen we op een later tijdstip bekend maken.

Naar aanleiding van de versoepeling van de regeling door de overheid voor de jongste jeugd, zijn we aan het bekijken of wij in aangepaste vorm buiten wat kunnen gaan organiseren.
We zijn in afwachting van de richtlijnen vanuit de gemeente, en zodra hier meer over bekend is, informeren wij jullie hierover via de welbekende weg.

Als bestuur hopen we dat jullie allen goed en gezond deze crisis door mogen komen.
Dat we hopelijk nog een zomervakantie krijgen waarvan we kunnen genieten en we in september weer met elkaar een nieuw volleybal seizoen kunnen beginnen.

Namens het bestuur wens ik jullie alle goeds, zorg voor elkaar en let op elkaar.


Dennis Ottenschot