Kleding + ballen

De kleding commissie zorgt ervoor dat elk team in uniforme kleding wedstrijden kan spelen.

De kleding commissie van Havoc bestaat uit:

 • Martine Hummelink; aanspreekpersoon via de mail en verzorgt de administratie voor alle teams
 • Rosel Stortelder; aanspreekpersoon voor de kleding voor dames en heren senioren en ABC jeugd
 • Mara Stuit; aanspreekpersoon voor de kleding van de recreanten en CMV
 • Aniek Wartena; aanspreekpersoon voor de kleding van de ABC jeugd en CMV

De kledingcommissie is altijd te bereiken via het e-mailadres: kledingcommissie@vvhavoc.nl

Dames/meisjes:

Heren/jongens en jongens CMV:

CMV meisjes/jongens:                                               CMV meisjes:


Kledingregelement

De sportkleding is eigendom van Havoc. Het is goed te weten welke regels gelden bij het gebruik ervan. Daartoe zijn de volgende regels vastgesteld:

 • De wedstrijdkleding mag uitsluitend tijdens een volleybalwedstrijd van HAVOC worden gebruikt en dus niet tijdens de training.
 • Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.
 • Het is niet toegestaan de kleding te veranderen/te vermaken.
 • Zonder toestemming van het bestuur mogen in verband met verplichtingen jegens sponsoren op de wedstrijdkleding geen teksten worden aangebracht, zoals rugnummernamen, emblemen en dergelijke.
 • Na de wedstrijd dienen de shirts en broeken bij de aanvoerdster/aanvoerder te worden ingeleverd. Deze controleert vervolgens of alle shirts en broeken zijn ingeleverd en deponeert de wedstrijdkleding in de daarvoor bestemde kledingtassen. Vervolgens overlegt de aanvoerder/aanvoerster met het team wie de wedstrijdkleding zal wassen.
 • In de kledingtassen liggen wasvoorschriften, deze dienen strikt opgevolgd te worden. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of laten wassen daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld.
 • Degene die de kleding heeft gewassen of laten wassen zorgt ervoor dat de kleding minimaal één uur voor de wedstrijd voor het team beschikbaar is.
 • Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan dient dit per direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de aanvoerster/aanvoerder worden gemeld. De aanvoerster/aanvoerder meldt dit direct bij de kledingcommissie van Havoc. De speler wordt alléén aansprakelijk gesteld als er sprake is van opzet of grove schuld.
 • Bij vermissing of geconstateerde schade dient de aanvoerder/aanvoerster dit direct te melden bij de commissie. Bij verlies wordt een boete geïnd:
  Shirt € 15,- • Broek € 10,-. Dit bedrag wordt verhaalt op de drager van het desbetreffende shirt.
 • Na het seizoen dient de aanvoerder/aanvoerster de tassen met alle kleding en toebehoren in te leveren bij de kledingcommissie. Bij vermissing of niet gemelde schade zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht.
 • Wasvoorschrift kleding HAVOC:
  • Kleding binnenste buiten wassen
  • Kleding maximaal op 30 graden wassen
  • Kleding wassen op programma voor bonte was
  • Kleding wassen met een wasmiddel voor bonte kleding/donkere kleding
  • Kleding niet in droger

Beheer volleyballen

De Mikasa en Gala volleyballen zijn eigendom van Havoc. Het is goed te weten welke regels gelden bij het gebruik ervan. Daartoe zijn de volgende regels vastgesteld:

 • De volleyballen mogen uitsluitend tijdens de eigen teamtraining en een volleybalwedstrijd van HAVOC worden gebruikt.
 • Het is niet toegestaan de volleyballen anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.
 • Op de Mikasa/Gala volleyballen mogen geen teksten worden aangebracht.
 • Elk seniorenteam en de A, B en C jeugdteams, ontvangen een ballentas (eigendom van Havoc) met hierin 5 of 6 Mikasa/Gala volleyballen, afhankelijk van de grootte van het team die voor uitwedstrijden gebruikt kan worden.
 • Na een uitwedstrijd moeten alle volleyballen weer in de ballentas.
 • De teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het aantal ballen dat ze gedurende een seizoen bij zich hebben.
 • Bij vermissing of geconstateerde schade dient de aanvoerder/aanvoerster dit direct te melden bij de commissie. Bij verlies wordt een boete geïnd:
  Mikasa/Gala volleybal € 50,- Dit bedrag wordt verhaalt op het gehele team. Het bedrag kan contant worden afgegeven aan de commissie of aan de penningmeester.
 • Na het seizoen dient de aanvoerder/aanvoerster de tassen met ballen in te leveren bij de Ballen Beheer commissie. Bij vermissing of niet gemelde schade zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht.
 • Gedurende het seizoen kan na de training, de ballentas door de trainer/aanvoerder in het clubgebouw gelegd worden. Dit is mogelijk in de ruimte waar ook de kasten van de kledingcommissie staan. Er zijn speciaal schappen aan de muur gemaakt waar de ballentassen neer gelegd kunnen worden. Niet in het halletje of op de grond maar in de daarvoor bestemde schappen! Let er wel op dat wanneer je een uitwedstrijd hebt, iemand de ballentas na de laatste training meeneemt. Niet altijd is het clubgebouw op zaterdagochtend geopend! Teams zijn hiervoor zelf verantwoordelijk!
 • Tevens stellen we voor alle trainingen en thuiswedstrijden van de senioren en jeugd een ballenkar beschikbaar met hierin elk 22 ballen. We hebben in totaal 4 gevulde ballenkarren die door alle teams gebruikt mogen worden. CMV heeft een eigen ballenkar met hierin 40 CMV ballen (lichter van gewicht).
 • Tijdens de wedstrijden staan de ballenkarren aan de bergingzijde van de sporthal zodat tijdens de wedstrijd geen ballen door de jeugd kan worden gepakt om mee te spelen of teams die op tijd zijn alvast ballen pakken. Samen moeten we hier op letten.

De Ballen Beheer commissie van Havoc bestaat uit:

  • Harriët en Angelique

De Ballen Beheer commissie is altijd te bereiken via het e-mailadres: info@vvhavoc.nl