Ereleden

In de loop der jaren hebben een aantal mensen een grote en belangrijke rol gespeeld voor de vereniging door hun uitzonderlijke inzet. Deze mensen zijn hiervoor tot erelid benoemd.

Erelid: Lucia ten Buuren
Erelid: Mart Hamoen
Erelid: Piet van Hout
Erelid: Johan Sol
Erelid: Annie Woltjer
Erelid en erevoorzitter: Egbert Leppink