Contributie

De contributiebedragen voor het seizoen 2021/2022 zijn als volgt:

De contributie wordt in 6 gelijke termijnen van de rekening geschreven. Dit geschiedt uitsluitend via automatische incasso. Te weten in september, oktober, november, januari, februari, maart. Wanneer je je opgeeft bij Havoc wordt bij de eerste termijn € 5,- administratiekosten ingehouden.
Het kledinggeld van €11,- per spelend competitie lid, wordt jaarlijks tegelijk met de eerste termijn, eenmalig ingehouden. De hoogte van het kledinggeld wordt op de eerstvolgende ALV met de leden besproken.

Categorie Aantal trainingen Jaarcontributie Inning per termijn
Senioren Competitie 1 € 240,- € 40,-
2 € 267,- € 44,50
Recreanten Competitie 1 € 165,- € 27,50
Trainen 1 € 141,- € 23,50
Jeugd A/B Competitie/trainen 2 € 213,- € 35,50
Jeugd C Competitie/trainen 2 € 204,- € 34,-
CMV Competitie/trainen 2 € 150,- € 25,-

Leeftijd informatie:
Jeugd A geboren op of na 1-10-2003
Jeugd B geboren op of na 1-10-2005
Jeugd C geboren op of na 1-10-2007
Jeugd CMV geboren op of na 1-10-2009
Na de A-jeugd ga je naar de senioren.