Coronateam

Bij Havoc is een Coronateam opgezet dat een protocol heeft opgesteld en het aanspreekpunt is voor alle leden, ouders en vrijwilligers bestaande uit leden van technische commissie en het bestuur: Sanne Dijkman, Mart Hamoen, Harriet Nijland, Dennis Ottenschot en Angelique Smeeman. De informatie op deze pagina wordt voortdurend bijgewerkt en is gebaseerd op de kennis van vandaag. Indien richtlijnen, regels of beperkingen wijzigen zal, waar dit van toepassing is, dit protocol worden bijgewerkt. Heb je vragen of opmerkingen; spreek hen in de sporthal aan of stuur een mail naar info@vvhavoc.nl

Taken:
– RIVM-richtlijnen vertalen naar vvHavoc
– Na versoepeling maatregelen overheid vertalen naar vvHavoc
– Afstemming met gemeenten en overige instanties en verenigingen
– Zorg dragen voor randvoorwaarden als materialen, vrijwilligers
– Communicatie binnen vereniging, trainers, teams, ouders en vrijwilligers
– Vragen vanuit vereniging waar mogelijk beantwoorden
– En alle overige taken die ten gevolge van COVID-19 opgestart moeten worden

Tegelijkertijd ligt er een grote verantwoordelijkheid bij ieder lid en ieder team. Wij zijn samen een vereniging en samen maken we het mogelijk dat we kunnen sporten en elkaar kunnen ontmoeten, waarbij de gezondheid van een ieder voorop staat. Door het protocol na te leven blijft sporten mogelijk en kan iedereen zorgeloos naar de sporthal komen. Maak dit bespreekbaar met elkaar binnen de vereniging en accepteer het ook als je een keer ergens op aangesproken wordt.

Protocol trainingen jeugd 14 okt – 2 dec 2020

Onderstaande Havoc protocollen laten we staan op de website. Zodra de competitie hervat wordt zullen deze geüpdatet worden met de richtlijnen die dan gelden.
Protocol wedstrijden Bouwmeester en Els tbv Havoc teams
Protocol wedstrijden Bouwmeester en Els tbv gasten van Havoc
Protocol wedstrijden CMV
Protocol wedstrijden recreanten
Twente recreanten programma boekje seizoen 2020-2021

NOC-NSF Protocol Verantwoord sporten per 18-11-2020
Arbitrageprotocol indoor volleybal Nevobo per 7-10-2020
Informatie openstelling gemeentelijke binnensportaccommodaties Corona
noodverordening-11-covid-19-vrt-20200821

Registratieformulier teams wedstrijden

Laatst bijgewerkt: 19-11-2020 9.00 uur
NOC-NSF Protocol Verantwoord sporten per 18-11-2020