Privacy Policy en AVG

Volleybal Vereniging Havoc respecteert de privacy van haar leden. Hoe we met privacy omgaan valt te lezen in de Privacy Policy Havoc

Sportbonden en NOC*NSF hebben begin 2018 verschillende mogelijkheden onderzocht om sportclubs te faciliteren en ondersteunen, om hen (nog beter) in staat te stellen om te voldoen aan wetten en regels rondom privacy. NOC*NSF en de deelnemende bonden willen graag sportclubs helpen bij het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiervoor hebben zij afspraken gemaakt met de Stichting AVG, die een stappenplan heeft ontwikkeld. Dit stappenplan neemt je mee in de acties die je dient te ondernemen op het vlak van bijvoorbeeld ICT, interne procedures en contracten. Het stappenplan is aangepast voor de sport. Het ‘Stappenplan AVG voor sportclubs’ is een hulpmiddel om te voldoen aan de AVG. Volleybal Vereniging Havoc heeft het gehele stappenplan op 22-8-2018 doorlopen en de verklaring van de Stichting AVG is binnen. Om up to date te blijven voeren we regelmatig een check uit. AVG-verklaring 13-4-23 tm 13-7-23
De toestemmingsverklaring is te vinden als laatste blad op het aanmeldformulier. Inmiddels hebben alle leden van Havoc dit formulier ingevuld en geretourneerd.
Mochten er vragen zijn over de AVG bij Havoc, vernemen we dit graag via bestuur@vvhavoc.nl.