Natuurlijk doen wij mee!

Wij zijn één van de partners van het Sport- en Beweegakkoord Haaksbergen, natuurlijk in beweging. Samen zetten wij ons in om sport en bewegen voor iedereen toegankelijk te laten zijn, voor mensen met en zonder beperking. We willen kinderen van jongs af aan leren om meer en beter te bewegen en we hebben aandacht voor gezonde leefstijl. We streven naar duurzame sportaccommodaties, naar vitale sport- en beweegaanbieders en een positieve sportcultuur. Want bewegen en gezonde leefstijl is belangrijk voor iedereen. Het houdt je gezonder, fitter, maar het brengt ook contact, gezelligheid en zingeving. Je doet mee!

www.haaksbergen.nl/sportakkoord