In memoriam Anja Wilderink

In memoriam Anja Wilderink

31 mei 1971 – 15 september 2020


Vanaf september 1993 was Anja lid van Volleybal Vereniging Havoc en één van de drijvende krachten achter het jaarlijkse Knieperkestoernooi. In januari van dit jaar hebben Jan, Martin en Anja het toernooi nog met groot succes en plezier georganiseerd met Anja achter de score tafel om de avond volgens planning te laten verlopen. De overheerlijke oliebollen werden de afgelopen jaren door Anja geregeld en gebakken door haar vader.

Havoc volleyballers kenden Anja als fanatiek en gedreven speelster bij de recreanten.
Dames recreanten 1 en Havoc verliezen in Anja een zeer betrouwbare en fanatieke speelster. Maar ook als toeschouwer bij de wedstrijden van haar dochters Judith en Aniek was ze altijd aanwezig. Eén van de hoogtepunten was het kampioenschap van MB1 in april 2018 waarin Aniek speelster was en Judith trainer/coach. Erik, haar man, regelde een platte wagen en met het team en een aantal ouders waaronder ook Anja, werd er een mooie rondtour door Haaksbergen mogelijk gemaakt.

Het nieuws van haar overlijden kwam onverwachts snel en laat ons niet onberoerd. Volleybal Vereniging Havoc verliest één van haar vertrouwde gezichten, maar het verlies laat zich vooral gelden binnen de eigen familiekring. Wij wensen Erik, Remco en Lisa, Judith en Matthijs, Martijn, Aniek en overige familieleden veel sterkte met dit verlies.