Blijf gezond!

We willen iedereen een mooi, sportief en vooral gezond 2021 wensen. Gezondheid is zo belangrijk en juist in deze tijd willen we dat graag benadrukken.

Wanneer we weer kunnen volleyballen is op dit moment nog niet duidelijk. Zodra de overheid groen licht geeft stellen we alles in het werk om iedereen weer te kunnen laten trainen. Afwachten is het enige wat we kunnen. Hopen dat iedereen zich aan de overheidsmaatregelen houdt zodat het aantal besmettingen verder gaat afnemen en dat het vaccineren voorspoedig zal verlopen.

Wel is duidelijk dat leden ons trouw zijn gebleven! En betrokken! Iedereen heeft begrip getoond voor de beslissingen die we samen met de TC hebben genomen. We hebben getracht iedereen zo veilig mogelijk in sporthal de Bouwmeester en de Els te laten volleyballen tot wanneer het mogelijk was.
Net als vorig seizoen (2019-2020 dat abrupt eindigde) kunnen we aan het einde van dit seizoen kijken naar de hoogte van compensatie naar de leden. Onze kosten aan zaalhuur lopen door net als de afdracht van teamgelden naar de Nevobo. De hoogte van de teruggave wordt in de komende maanden bepaalt door de Nevobo, dat was al toegezegd. De compensatie ten aanzien van de sporthalhuur vanuit de Gemeente Haaksbergen zal ook mettertijd volgen.

2020 was een zeer bijzonder jaar! Er zijn ons een aantal leden ontvallen aan wie we vele mooie herinneringen hebben die we samen kunnen delen.
Toch hebben we, ondanks de beperkende maatregelen, kunnen volleyballen. Belangrijker nog, weer even met je team en trainer samen zijn en met elkaar praten over alles wat er gebeurt. Gewoon elkaar even zien krijgt dan veel meer waarde. Ook onze Algemene Leden Vergadering hebben we moeten verplaatsen en we hopen dit voorjaar deze te kunnen houden. Misschien een mooie gelegenheid om met elkaar het glas te heffen op 2021!

Blijf gezond!

Namens het Bestuur van Volleybal Vereniging Havoc