Algemene (digitale) Leden Vergadering 23 juni 19.30 uur

Het bestuur van Volleybal Vereniging Havoc nodigt hierbij haar leden en de ouders/verzorgers van onze jeugdleden uit voor de Algemene (digitale) Leden Vergadering.
 
De vergadering van 23 juni verloopt digitaal. Deze is via livestream met het programma/website Teams te volgen. De stemming gebeurt met handopsteken gedurende de vergadering. Door de Corona-spoedwet zijn digitale stemmen rechtsgeldig.
De link naar de Teams vergadering volgt in de week voorafgaand met nadere instructies voor alleen de aangemelde leden.
Je kunt je tot 72 uur vóór aanvang van de ALV (dus voor 20 juni 19.30 uur) opgeven of afmelden via info@vvhavoc.nl of bestuur@vvhavoc.nl.
 
De agenda ontvangen alle leden minimaal 2 weken vóór de ALV net als de notulen van de voorgaande ALV. Beide zullen in de uitnodiging opgenomen worden. Vragen over de notulen en de presentatie kunnen tot 16 juni 2021 19.30 uur worden ingediend. 
Alle ingediende vragen worden tijdens de ALV aan de leden kenbaar gemaakt met de daarbij behorende antwoorden (vragen en antwoorden zullen in de notulen worden meegenomen).
 
Datum : Woensdag 23 juni 2021
Locatie: Digitaal
Aanvang: Start ALV 19.30 uur
 
Wij hopen jullie allen graag te zien!
 
Vriendelijke groeten,
Het bestuur
Volleybal Vereniging Havoc