We gaan weer trainen!

Beste leden, ouders, verzorgers en vrijwilligers,

Goed nieuws zoals jullie hebben gelezen op onze website en facebookpagina!
Vanaf 29 april jl. zijn op het gebied van sport voor de jeugd de regels iets verruimd. Op dinsdag 12 mei jl vernamen we dat iedereen weer mag sporten onder bepaalde voorwaarden.
Maandag 18 mei gaan we daarom starten met de trainingen voor al onze leden! Voor iedereen die kan en wil, mag er getraind worden.
We kunnen een aantal uren terecht op volleybal beachcourt de Greune van de Stormvogels. Bij Hockeyvereniging Haackey en Stichting Park Scholtenhagen mogen we 3 velden aanleggen zoals je kunt zien op de foto in de bijlage. Buiten de ingedeelde tijden, mag er niet gespeeld worden op de grasvelden en het beachcourt.

Onze trainers zijn onze corona functionarissen op de velden. Zij zijn herkenbaar aan de gele of oranje hesjes en aanspreekpunt tijdens de training. Samen met de spelers maken zij het mogelijk om samen te volleyballen met inachtneming van de hieronder genoemde regels.

Om de trainingen verantwoord mogelijk te maken moeten we uiteraard aan een aantal maatregelen op het gebied van hygiëne, afstand en gezondheid voldoen. Dit kan alleen als we het samen doen! De maatregelen staan onderaan in deze mail vermeld verdeeld onder;

– de veiligheids-en hygiënemaatregelen die gelden voor iedereen

– de specifieke maatregelen voor trainers

– de specifieke maatregelen voor sporters

– maatregelen volleybal inhoudelijk

– de specifieke maatregelen voor ouders

Lees de betreffende maatregelen voorafgaand aan de training goed door en houd je hieraan!
Aan de ouders/verzorgers het verzoek dit met je kind te bespreken.

Beachcourt de Greune (Kolenbranderweg 15, Haaksbergen):
Per tijdvak zal slechts 1 team gebruik maken van het beachcourt, zonder publiek. Ouders/verzorgers mogen de kinderen alleen brengen en halen. Tussen elke training zit 15 minuten. Er wordt gebruik gemaakt van een aparte ingang (hek) en uitgang (via de poort). Rijd/fiets aan- en af volgens het de route zoals hier vermeld. Aanrijroute Stormvogels De kantine, kleedkamers en andere ruimtes zijn gesloten voor gebruik. Een handenwasgelegenheid en toilet (alleen voor nood) zijn geopend.

Grasvelden bij Haackey (Scholtenhagenweg 40D, Haaksbergen):
Deze grond is eigendom van Stichting Park Scholtenhagen. Voorwaarde dat wij hier mogen trainen is dat we netjes omgaan met de natuur en absoluut GEEN rommel achterlaten.
Zodra je bij Haackey aankomt sla je met de fiets meteen linksaf het grasveld op. Afhankelijk van het veld waarin je speelt (zie trainingsschema) parkeer je je fiets in de ruimte evenwijdig aan het veld in het fietsvak. Kinderen die door de ouders met de auto worden gebracht kunnen de parkeerplaats van Haackey oprijden, de auto keren richting de uitgang en hun kind afzetten. Trainers zijn dan aanwezig om de kinderen op te vangen. Na afloop van de training geldt hetzelfde als hierboven. Graag rekening houden met enige drukte van zowel de leden van Haackey en Havoc. Kom je als sporter met de auto MOET deze geparkeerd worden op de grote parkeerplaats tegenover de ingang van Atletiek Vereniging Haaksbergen. Parkeren bij Haackey is niet toegestaan. Van daar uit kun je over het voetpad wandelen naar het grasvolleybalveld bij Haackey.

Hieronder vind je de trainingstijden en dagen. Deze kunnen per week wisselen dus kijk dit goed na voor je team. We gaan trainen met de nieuwe teams zoals ze op de website staan. In eerste instantie is elk team 1x per week ingedeeld. Mocht je vaker willen trainen is dit mogelijk. Overleg dit met je team en de trainer neemt via de mail of app contact op met de betreffende coördinator. Ook kun je aangeven wanneer je extra zou willen trainen. In het schema zie je bijv op donderdag en vrijdag nog beschikbare tijden. Deze worden bijgewerkt als er wijzigingen zijn.

Bij een voorspelling van slecht weer (storm) of onweer wordt er NIET getraind!
Binnensportschoenen die buiten worden gebruikt, mogen later niet meer in de sporthal gebruikt worden.
Alle trainers krijgen van ons een geel of oranje hesje aangereikt met reinigingsdoekje voor de ballen na afloop van de training. Wij zullen de komende tijd bij zoveel mogelijk trainingen aanwezig zijn om iedereen wegwijs te maken en vragen te beantwoorden.

We wensen iedereen heel veel volleybalplezier!

Met vriendelijke groet,
Gerwin Nijland en Angelique Smeeman
Aanspreekpunt vvHavoc
Corona coördinatoren

Week 21 18 – 24 mei 2020
Week 22 25 – 31 mei 2020
Week 23 1 – 7 juni 2020
Week 24 8 – 14 juni 2020
Week 25 15 – 21 juni 2020
Week 26 22 – 28 juni 2020
Week 27 29 juni – 5 juli 2020
Week 28 6 juli – 12 juli 2020

Algemene veiligheid- en hygiënemaatregelen

De maatregelen zoals die al langere tijd in Nederland gelden blijven ook op het sportveld gelden (alleen voor jeugd tot en met 12 is er aan aanpassing). De volgende richtlijnen dient iedereen dus te volgen:
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
• Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
• Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.
• Douche thuis en niet op de sportlocatie.
• Vermijd het aanraken van je gezicht.
• Schud geen handen.
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Maatregelen voor coronafunctionarissen/trainers, begeleiders en vrijwilligers

• Bereid je training goed voor. Voor de groep vanaf 13 jaar: houd 1,5 meter afstand, ook onderling.
• Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven.
• Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden in de leeftijdsgroep vanaf 13 jaar.
• Vermenging van de leeftijdsgroepen van kinderen t/m 12 jaar en vanaf 13 jaar, is op geen enkel moment toegestaan;
• Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen.
• Maak vooraf (gedrags)regels aan sporters duidelijk, met name voor de leeftijdsgroep vanaf 13 jaar waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Deze staan hieronder.
• Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
• Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede trainers (geen lichamelijk contact).
• Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden.
• Volg de voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
• Laat de kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De sporters moeten na afloop direct vertrekken.
• Laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Hierbij geeft de trainer aanwijzingen.
• Gebruik bij je lessen waar leeftijdsgroepen zijn vermengd de regels die voor de categorie 13 jaar en ouder gelden.
• Denk voor de groep vanaf 13 jaar vooraf na over de sportactiviteiten in relatie tot de groepsgrootte. Zorg dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de activiteiten.
• Er worden alleen ballen van Havoc of eigen ballen van leden gebruikt en de ballen moeten na ieder tijdslot dat er gespeeld is gedesinfecteerd worden met water en zeep (in lijn met het algemene sportprotocol) of reinigingsdoekjes.
• Iedereen wast of desinfecteert voor en na de training thuis zijn handen en onderarmen en raakt zijn gezicht zo min mogelijk aan. Velden op beachcourt de Greune hoeven door Havoc niet te worden geharkt. Het grasveld bij Haackey schoon achterlaten!
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Zorg dat sporters continue op hun eigen veld blijven. Indien je als trainer bij trainingen meerdere velden tegelijk traint, dan is het toegestaan om je te bewegen tussen die betreffende velden. Er wordt enkel per veld instructie gegeven met inachtneming van 1,5 meter afstand.
• Wijs sporters op het belang van handen wassen. Laat sporters geen handen schudden.
• Per accommodatie is een kaderlid/trainer verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Er is altijd minimaal 1 kaderlid/trainer aanwezig op de accommodatie om toe te zien op de naleving van dit protocol. Als er niemand aanwezig is, neem hier contact over op met de Corona-verantwoordelijke.
• Handhaaf het maximum aantal deelnemers per veld. Er wordt geen maximum meer gesteld aan het aantal sporters per veld. De onderlinge afstand van 1,5 meter dient gehandhaafd te worden. Bij kinderen t/m 12 jaar bepaalt de organisator het maximum per veld.
• Alleen sporten onder begeleiding bij jeugd t/m 18 jaar. Bij trainingen is er vanzelfsprekend een begeleider.
• Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is.
• Trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven.
• Raadpleeg desnoods je huisarts.
• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
• Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test.
• Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

Maatregelen voor sporters

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°).
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
• Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen.

Voor sporters gelden naast de algemene maatregelen ook de volgende zaken:

• Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat.
• Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden.
• Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.
• Als je niet kunt, meld je af bij de trainer.
• Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest.
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek.
• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden.
• Sporters vanaf 13 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde.
• Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes.
• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
• Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Maatregelen volleybal inhoudelijk

• Bij trainingen vanaf 13 jarigen wordt er geen maximun meer gesteld aan het aantal sporters op een veld. De 1,5 meter onderlinge afstand dient wel gehandhaafd te worden. Bij kinderen t/m 12 jaar geldt dat niet.
• Eigen veld: Sporters blijven continue op hun eigen veld. Indien bij trainingen de trainer meerdere velden tegelijk traint, dan is het voor de trainer toegestaan om zich te bewegen tussen die betreffende velden. Er wordt enkel per veld instructie gegeven met inachtneming van 1,5 meter afstand.
• Aangepaste spel- en oefenvormen: Sporters en hun trainer worden opgeroepen bij de keuze en uitvoering van de oefen- en spelvormen rekening mee te houden met de regels rondom het afstand houden. De Nevobo faciliteert online voorbeelden hoe hier invulling aan gegeven kan worden. Klik https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/ondersteuning-in-coronatijd/organisatie-outdoor-volleybal/ voor meer informatie.
• Gedesinfecteerde ballen: Zorg voor maximale hygiëne. Er worden alleen ballen van jezelf of Havoc gebruikt en de ballen moeten na ieder tijdslot dat er gespeeld is gedesinfecteerd worden. Het net en de palen worden uitsluitend door coronafunctionarissen van de buitensportvereniging geïnstalleerd op de juiste hoogte en niet aangeraakt door trainers/sporters (voor zover mogelijk). Blokken is niet toegestaan.
• Naleving: Per accommodatie is een coronafunctionaris of trainer verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Er is altijd minimaal 1 coronafunctionaris/trainer aanwezig op de accommodatie om toe te zien op de naleving van dit protocol.
• Grasveld 1 (1e veld bij aankomst) heeft een nethoogte van ca 2.24m
• Grasveld 2 (middelste veld en combinatieveld van 2 teams die samen trainen) heeft een nethoogte van ca 2.05m
• Grasveld 3 (achterste veld bij aankomst) heeft een nethoogte van ca 2.15m

Maatregelen praktische invulling
Om op het sportveld de eerdere maatregelen correct uit te voeren worden de volgende acties uit gezet:

Coronafunctionarissen
Op het sportveld is tijdens de trainingen te allen tijde één coronafunctionaris/trainer aanwezig.
De coronafunctionarissen/trainers zijn herkenbaar aan een geel of oranje fluorescerend hesje. De rol van de coronafunctionaris/trainer is tweeledig: enerzijds zullen zij de verkeersstromen begeleiden. Er zorg voor dragen dat de inkomende en uitgaande groep niet door elkaar lopen, kinderen boven de 12 de anderhalve meter in acht houden en ouders en andere onbevoegden het sportterrein niet betreden. Wanneer de groep wissel is gebeurd zullen zij zorgen voor de desinfecteren van de ballen. Om dat mogelijk te maken heeft elk team beschikking over meerdere Havoc volleyballen zodat er voor de binnenkomende groep direct bij aanvang een bal beschikbaar is.
Sporters, trainers, ouders en verzorgers dienen te allen tijde de instructies van de coronafunctionarissen/trainers op te volgen.

Trainingen
Om te trainen gaat Havoc op beachvelden of grasvelden trainen die beschikbaar zijn.
Wel zorgen trainers en begeleiders dat zij altijd de anderhalve meter afstand bewaren tot de kinderen en elkaar. Dit zullen trainers en begeleiders bij aanvang van de training ook (nogmaals) communiceren. De routes zullen middels de mail aan onze leden worden verstrekt.
Sporters vanaf 13 jaar trainen in de eigen team samenstelling. De trainer verdeelt de kinderen/sporters over de velden. De kinderen/sporters en trainers/begeleiders zorgen er voor altijd de afstand van anderhalve meter in acht te nemen. Volleybal technisch betekent die onder meer dat we niet gaan blokkeren.

EHBO
Vanuit de buitensport accommodatie zijn er EHBO materialen opgesteld. Deze liggen in de kleedkamer waar ook onze volleyballen mogen liggen.

AED
Beachcourt de Greune: hangt bij de hoofdingang van de Bon Boys
Grasvelden bij Haackey: hangt links bij de ingang

Hygiëne
De ballen, en indien nodig andere attributen, worden na elke training gedesinfecteerd door de coronafunctionaris/trainer. De ballen worden beschikbaar gesteld door Havoc maar ook door eigen leden. Reinigingsdoekjes ten behoeve van de ballen worden aan de teams verstrekt.

Brengen en halen
Kinderen wordt gevraagd zoveel mogelijk alleen op de fiets te komen. Is dat niet mogelijk dan vergezeld door 1 ouder/verzorger. Uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn en direct het terrein betreden op aanwijzing van de aanwezige coördinator. Na afloop van de training wordt iedereen verzocht om ook direct naar huis te gaan. Blijven hangen is niet toe gestaan ook niet buiten het complex. Er is een voorgeschreven routing voor wat betreft de toegang en het verlaten van de accommodatie. Dit verschilt per buitensportlocatie. Zie aanwijzing boven in deze mail.

Meedoen niet leden
Vanuit de overheid is het verzoek om ook niet leden de gelegenheid te bieden om mee te doen aan het sporten onder begeleiding van een sportvereniging. Als er eventueel nieuwe leden willen meetrainen, kunnen zij zich vooraf melden per mail via info@vvhavoc.nl of voor de jongste jeugd via cmv@vvhavoc.nl Als een nieuw lid zich bij een training meldt, geeft de trainer dit door aan de betreffende coördinator zodat wij iedereen goed kunnen verdelen over de groepen.

Maatregelen voor ouders en verzorgers

Van ouders en verzorgers verwachten wij het volgende:
• Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
• Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer.
• Wanneer je kind speelt bij de CMV en niet kan trainen meldt dit via cmv@vvhavoc.nl of een app naar het 06 nummer dat door onze coördinatoren is doorgegeven.
• Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat.
• Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
• Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten.
• Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden.
• Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.
• Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie.
• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden.
• Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden.
• Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op vanaf de aangegeven parkeerplaats of fietsenstalling. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.