VT2 trainers opleiding

Bij Havoc zijn onlangs 12 enthousiaste trainers gestart met de VT2 opleiding. De VT2 opleiding is bedoeld voor trainers die al training geven. Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan het opbouwen van een training, er wordt ingegaan op methodiek en didactiek en bovendien worden alle volleybaltechnieken behandeld. De opleidingsavond bestaat dan ook uit een stuk theorie en praktijk. De VT2 opleiding bereidt je voor op het doen van PvB (Proeve van Bekwaamheid). Als je deze PvB met goed gevolg hebt gedaan, ontvang je het officiële trainersdiploma en de licentie van de Nevobo. Een VT2 trainer is werkzaam bij recreanten, jeugd en/of senioren tot en met de 2e klasse van de regio.
De trainers die nu al training geven bij Havoc, kunnen op deze manier hun kennis (gezamenlijk) uitbreiden. Dit is dus een zeer goede investering voor de vereniging in sportief opzicht en dus ook voor de hele vereniging van belang. De theorie opleiding wordt gegeven in ons clubgebouw of kantine om daarna met de groep de zaal in te gaan voor de praktijk oefeningen.

De opleiding wordt verzorgd door Roy Wassen van RW Volley. Binnen het volleybal heeft hij verschillende jeugd- en seniorenteams getraind en gecoacht op alle niveaus. Voordat hij full-time aan de slag ging als ondernemer, is hij de laatste drie jaar Manager Volleybal bij het Centre for Sports & Education (CSE) in Zwolle geweest en heeft hij verschillende groepen van het Regionaal talentencentrum (RTC) van de Nevobo getraind.
In 2012 is Roy gestart met zijn eigen bedrijf RW Volley, waarmee hij diensten aanbiedt aan verschillende verenigingen en instellingen als trainer, opleider en verenigingsondersteuner.