Vrijwilligersmiddag | zondag 11 juni 2023

Noteer alvast in je agenda; zondag 11 juni 2023 wordt er een vrijwilligersmiddag georganiseerd! Op deze manier willen we alle vrijwilligers van onze vereniging bedanken voor al het werk dat we met elkaar het afgelopen seizoen hebben verzet!

Onze vereniging wordt gedraaid door veel vrijwilligers die zich in zetten in verschillende functies en commissies. Dat kost tijd, energie, maar het brengt ook heel veel. Met elkaar de schouders er onderzetten levert onze vereniging betrokkenheid, gezelligheid en een gevoel van samen een vereniging te zijn op. Alleen zo blijft Havoc in beweging. Samen zijn we Havoc!

Graag willen we jou (en je partner) uitnodigen voor de vrijwilligersmiddag op zondag 11 juni 2023 om jullie te bedanken.

Omdat er natuurlijk ook gezorgd wordt voor eten zouden we graag vooraf vernemen of jij (en of je partner) komen en of er evt bijzonderheden zijn mbt het eten.

Meld je aan voor 5 juni via info@vvhavoc.nl.

Tijdstip: 14.30 uur tot ongeveer 19.00 uur
Locatie: Kantine van sporthal de Bouwmeester
We zien jullie graag op zondag 11 juni op de fiets!

Het werven van vrijwilligers blijft altijd een belangrijk aandachtspunt. Zonder vrijwilligers is er immers geen vereniging. Binnnen onze vereniging wordt veel georganiseerd. Uiteraard kunnnen we daarbij alle hulp gebruiken. Leden, familie of andere betrokkenen. Niet alleen structueel vrijwillgerswerk maar ook eenmalige vrijwilligerstaken behoren tot het verenigingswerk. Overal zijn altijd mensen nodig om onze vereniging voor jong en oud(er) leuk te maken en leuk te houden.
Help mee en draag je steentje bij! Zou je eens willen nadenken wat jij zou kunnen doen?
Voor meer informatie kun je bij het bestuur of TC terecht.

We hopen dat er meer leden, maar ook niet leden, willen toetreden tot onze vrijwilligers. Bij Havoc zijn we voorstander van het feit dat vrijwilligerstaken door meerdere mensen wordt opgepakt. Zo zorgen we er samen voor dat alle activiteiten worden verdeeld en dat de betrokkenheid nog groter wordt. Als individu of als team! Vele handen maken licht werk!