Vrijwilligersmiddag Havoc 15 april 2018

Noteer alvast in je agenda; zondag 15 april 2018 wordt er een middag georganiseerd om al onze vrijwilligers te bedanken! Gezamenlijk gaan we iets ondernemen wat nog een verrassing is.. Aansluitend zullen we samen gaan eten en uiteraard wat drinken. De middag wordt georganiseerd door het Algemeen Bestuur en de Technische commissie van Havoc. Op deze manier willen we alle vrijwilligers van onze vereniging enorm bedanken voor al het werk dat we met elkaar het afgelopen seizoen hebben verzet!

Onze vereniging wordt gedraaid door veel vrijwilligers die zich in zetten in de verschillende commissies. Dat kost tijd, energie en mankracht, maar het brengt ook heel veel. Met elkaar de schouders er onderzetten levert onze vereniging betrokkenheid, gezelligheid en een goede teamgeest op.
Alleen zo blijft Havoc in beweging. Samen zijn we Havoc!
Het werven van vrijwilligers blijft altijd een belangrijk aandachtspunt. Zonder vrijwilligers is er immers geen vereniging. Binnnen onze vereniging wordt veel georganiseerd. Uiteraard kunnnen we daarbij alle hulp gebruiken. Leden, familie of andere betrokkenen. Niet alleen structueel vrijwillgerswerk maar ook eenmalige vrijwilligerstaken behoren tot het verenigingswerk. Overal zijn altijd mensen nodig om onze vereniging voor jong en oud(er) leuk te maken en leuk te houden.
Help mee en draag je steentje bij! Zou je eens willen nadenken wat jij zou kunnen doen?
Voor meer informatie kun je altijd bij een van de bestuursleden terecht. Dennis, Ilonka, Ingrid, Gerwin, Chantal, Robbert, Angelique.

We hopen dat er meer leden, maar ook niet leden, willen toetreden tot onze vrijwilligers. Bij Havoc zijn we voorstander van het feit dat vrijwilligerstaken door meerdere mensen wordt opgepakt. Zo zorgen we er samen voor dat alle activiteiten worden verdeeld en dat de betrokkenheid nog groter wordt. Als individu of als team! Vele handen maken licht werk!

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op via info@vvhavoc.nl