Versoepeling voor het aantal sporters per veld

Per 1 juni wordt er geen maximum meer gesteld aan het aantal sporters per veld bij outdoor volleybal. De 1,5 meter onderlinge afstand dient wel gehandhaafd te worden voor spelers van 19 jaar en ouder!

In het protocol voor outdoor volleybal wordt het maximum aantal sporters en trainers per veld per 1 juni eruit gehaald. Net als bij jeugd t/m 12 jaar mag de vereniging zelf het maximum bepalen waarbij de 1,5 meter onderlinge afstand gehandhaafd kan worden.

De afgelopen periode is het outdoor volleybal zowel voor jeugd als voor volwassenen op veel plekken in het land gestart. In het branchespecifieke protocol voor outdoor volleybal stond aangegeven dat er bij 13 t/m 18 jarigen en bij 19+ een maximum is van 6 sporters en 1 trainer per veld. Dit had de Nevobo opgenomen om het aanhouden van de 1,5 meter afstand onderling zo reëel mogelijk te maken.

Bij navraag onder actieve trainers op het zand en op gras wordt aangegeven dat dit een goede richtlijn was om veilig te starten, maar dat zij nu wel ruimte zien om met meer sporters op een veld te kunnen trainen. Uitgangspunt blijft uiteraard de 1,5 meter afstand die onderling aangehouden moet worden. Als trainers voor spel- en oefenvormen kiezen waarbij het lukt om meer sporters op een veld te trainen, dan is hier per 1 juni ruimte voor. De trainer bepaalt het maximum. De andere richtlijnen zoals beschreven in de protocollen blijven gehandhaafd.

Bron: Nevobo 26-05-2020