Trainen in de Bouwmeester 6 t/m 10 juli

Beste leden, ouders, verzorgers en vrijwilligers,

Zoals jullie van jullie coördinator hebben vernomen gaan we deze week (27) en volgende week (28) niet meer op het grasveld bij hockeyvereniging Haackey trainen. Dit in verband met de aanwezigheid van de processierups. De Nevobo heeft naar aanleiding van de persconferentie op woensdag 24 juni samen met andere sportbonden en NOC*NSF de eerder gepubliceerde protocollen herzien, waarbij indoor volleybal – binnen de door de kabinet gestelde richtlijnen – per 1 juli weer mogelijk is.

Deze week, 29 juni t/m 5 juli, kunnen wij nog niet in de sporthal vanwege de toetsen die worden afgenomen door het Assink. In de week van 6 t/m 10 juli mogen we in sporthal de Bouwmeester trainen. De uren blijven hetzelfde zoals deze waren ingepland voor op het gras. Die zijn hetzelfde als buiten alleen maken we nu gebruik van alleen zaal 1 en zaal 3! Zaal 2 blijft vrij.
Week 28 6 juli – 12 juli 2020. Ook weer een uur trainen met een tussentijd van een kwartier voor het verlaten van de zaal naar huis of kleedkamer en komen van de volgende groep. Nog steeds geldt; kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit naar de sporthal! De mogelijkheid om te douchen bestaat. Teams die zijn ingedeeld in zaal 1 kunnen uitsluitend douchen in kleedkamer 1. Mocht deze, vanwege de 1,5 meter regel, vol zitten, mag je uitwijken naar kleedkamer 2. Teams die zijn ingedeeld in zaal 3 kunnen uitsluitend douchen in kleedkamer 4. Mocht deze, vanwege de 1,5 meter regel, vol zitten, mag je uitwijken naar kleedkamer 3. Dit geldt overigens voor iedereen ouder dan 18 jaar. Wanneer je naar de uitgang wil ga je via de andere deur de kleedkamer uit. Niet via de zaal!

Bij de entree van de sporthal staat een zuil met desinfectie middel. Handen graag desinfecteren bij binnenkomst!

Kom deze week in sportkleding naar de sporthal en ga meteen naar de zaal waar je traint. Het kan nl zijn dat de kleedkamer nog in gebruik is door de voorgaande groep. Schoenen en kniebeschermers kunnen op de tribune in de sporthal aangetrokken worden.

Looproute sporthal de Bouwmeester
Bij binnenkomst zoveel mogelijk rechts aanhouden en de pijlen op de vloer volgen. Dit om de 1,5 meter zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.
Wanneer je in zaal 3 gaat trainen, sla je in zaal 2 rechtsaf. Wanneer je gaat trainen in zaal 1, sla je in zaal 2 linksaf. Door het gangetje om zo in zaal 1 te komen.
Wil je naar de uitgang? Volg de vloerstickers vanuit de zaal naar de kleedkamer en verlaat via de andere deur de kleedkamer en volg de pijlen naar de uitgang.

Onze trainers zijn nog steeds onze corona functionarissen in de sporthal. Zij zijn herkenbaar aan de gele of oranje hesjes en aanspreekpunt tijdens de training. Samen met de spelers maken zij het mogelijk om samen te volleyballen met inachtneming van de hieronder genoemde regels.

Op het lampen paneel in de wedstrijdleidingruimte zijn 3 groene knoppen aanwezig. Elke groene knop kan voor ventilatie in een zaal aangezet worden. Eventueel kan een nooddeur open gezet worden voor extra frisse lucht. Vergeet deze na de training niet te sluiten!

De palen en netten hoeven deze week (28) na de training niet te worden opgeruimd! Wel het net na de training van de spanning afhalen. De ballenkar mag deze week (28) ook in de zaal blijven staan.

Gebruik van de kantine:
– Ingang van de kantine is de normale ingang.
– Handen bij binnenkomst graag desinfecteren.
– De uitgang is de andere deur in de kantine aan het einde van de bar. Volg vloersticker.
– Tassen na de training meenemen in de kantine en in het rek leggen als je met je team nog iets gaat drinken.
– Zoveel mogelijk contactloos (via de PIN) betalen.
– Er zijn grote teamtafels gecreëerd zodat men 1,5 meter kan aanhouden.
– Het aantal zitplaatsen aan de bar is beperkt zodat de 1,5-meter afstand tussen barpersoneel en leden die willen bestellen gewaarborgd kan blijven.
– Statafels zijn uit de kantine gehaald. Als het RIVM aangeeft dat staan weer mogelijk is worden deze weer terug geplaatst.
– Zorg dat er 1 persoon per team/tafel de drankjes in schenkt. Indien er meerdere personen achter de bar staan maak dan goede afspraken zodat ook deze personen de 1,5-meter eenvoudiger kunnen aanhouden.
– Zorg dat zoveel mogelijk 1 persoon per tafel/team de bestelling doet aan de bar.

We kunnen deze en volgende week nog steeds een aantal uren terecht op volleybal beachcourt de Greune van de Stormvogels. Buiten de ingedeelde tijden, mag er niet gespeeld worden in de sporthal en op het beachcourt. Na 10 juli kun je nog steeds beachvolleyballen bij het beachcourt. Uiteraard op eigen gelegenheid. Kosten zijn € 15,- per uur. Je kunt dan contact opnemen met Ellis Screever van Stormvogels via tel. nr. 06-29145334.

Om de trainingen verantwoord mogelijk te maken moeten we uiteraard aan een aantal maatregelen op het gebied van hygiëne, afstand en gezondheid voldoen. Dit kan alleen als we het samen doen! De maatregelen staan onderaan in deze mail vermeld verdeeld onder;

– de veiligheids-en hygiënemaatregelen die gelden voor iedereen

– de specifieke maatregelen voor trainers

– de specifieke maatregelen voor sporters

– maatregelen volleybal inhoudelijk

– de specifieke maatregelen voor ouders

Lees de betreffende maatregelen voorafgaand aan de training goed door en houd je hieraan!
Aan de ouders/verzorgers het verzoek dit met je kind te bespreken.
Als jullie vragen of opmerkingen hebben over de maatregels aangaande het binnensporten, horen we het graag.

We wensen iedereen heel veel volleybalplezier en alvast een mooie zomer!

Met vriendelijke groet,
Gerwin Nijland en Angelique Smeeman
Aanspreekpunt vvHavoc
Corona coördinatoren
We willen ons zoveel mogelijk aan de protocollen van het NOC*NSF houden. Deze zijn in z’n geheel na te lezen op NOC*NSF Protocol Verantwoord sporten per 1 juli 2020.

Algemene veiligheid- en hygiënemaatregelen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Vermijd drukte.
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
• Schud geen handen.
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan bij de sporthal en ga direct na de training naar de kleedkamer om te douchen of ga naar huis. Niet nazitten op de tribune.

Maatregelen voor coronafunctionarissen/trainers, begeleiders en vrijwilligers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
• Dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is. De Gemeente Haaksbergen is druk doende met haar eigen protocol. We hebben toestemming om deze ene week indoor te mogen trainen.
• Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
• Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts.
• Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.
• Wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives.
• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk
is. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantine.
• Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport.
• Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar.
• Zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een
wissel.
• Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd).
• Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner.
• Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
• Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen. Alle gebruikte ballen dienen na afloop van de training met reinigingsdoekjes afgenomen te worden.
• Laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten; laat 18 jaar en ouder sporters tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden.
• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook op de tribune.
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan bij de sporthal en ga direct na de training naar de kleedkamer om te douchen of ga naar huis. Niet nazitten op de tribune.
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Zorg dat sporters continue in hun eigen zaal blijven.
• Per zaal is een kaderlid/trainer verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Er is altijd minimaal 1 kaderlid/trainer aanwezig op de accommodatie om toe te zien op de naleving van dit protocol. Als er niemand aanwezig is, neem hier contact over op met de Corona-verantwoordelijke.
• Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is. Wijs de toeschouwer naar de tribune waar men op de aangegeven zitplek plaats kan nemen.

Maatregelen voor sporters

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
• Dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodwet is aangepast en van kracht is. De Gemeente Haaksbergen is druk doende met haar eigen protocol. We hebben toestemming om deze ene week indoor te mogen trainen.
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de
gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.
• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand aangehouden hoeft
te worden.
• Houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal sportcontact, 1,5 meter afstand aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder. Uitzonderingen voor leeftijden tot 18 jaar, hetzelfde
huishouden en voor deelnemers aan sportactiviteiten tijdens die sportactiviteiten.
• Bij individuele sport wordt geadviseerd om de 1,5 meter aan te houden, tenzij dat niet anders kan in (oefen)wedstrijdverband, bijvoorbeeld bij bepaalde atletiekwedstrijden zoals hardlopen of
bij wielerwedstrijden.
• Houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, je meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat.
• Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in
de kantines.
• Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel.
• Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.
• Alle kleedkamers en douches van binnensport locaties zijn per 1 juli opengesteld. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand.
• Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes (zoals hierboven vermeld) en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, leden TC en bestuursleden.
• Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn.
• Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt, de volleyballen, direct na de trainingssessie reinigen met reinigingsdoekjes.
• Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Voor sporters gelden naast de algemene maatregelen ook de volgende zaken:

• Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat.
• Als je niet kunt, meld je af bij de trainer.
• Kom zoveel mogelijk in sportkleding naar de sportlocatie.
• Kleedkamers zijn open. Houd je aan de 1,5 meter maatregel en neem plaats op een aangegeven plek in de kleedkamer.
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan bij de sporthal en ga direct na de training naar de kleedkamer om te douchen of ga naar huis. Niet nazitten op de tribune.
• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, leden TC en bestuursleden.
• Volleyballen dienen direct na de training te worden gereinigd met reinigingsdoekjes.
• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
• Verlaat direct na de sportactiviteit de zaal om te gaan douchen of ga naar huis.

Maatregelen volleybal inhoudelijk

• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk
is. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantine.
• Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport.
• Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar.
• Eigen zaal: Sporters blijven continue in hun eigen zaal.
• Gedesinfecteerde ballen: Zorg voor maximale hygiëne. Er worden alleen ballen van Havoc gebruikt en de ballen moeten na ieder training dat er gespeeld is gedesinfecteerd worden. Het net en de palen worden uitsluitend door coronafunctionarissen/trainers op de juiste hoogte gebracht en niet aangeraakt door sporters (voor zover mogelijk).
• Naleving: Per accommodatie is een coronafunctionaris of trainer verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Er is altijd minimaal 1 coronafunctionaris/trainer aanwezig op de accommodatie om toe te zien op de naleving van dit protocol.
• Blokken is ook weer toegestaan.

Maatregelen praktische invulling
Om op het sportveld de eerdere maatregelen correct uit te voeren worden de volgende acties uit gezet:

Coronafunctionarissen/trainer
In de sporthal is tijdens de trainingen te allen tijde één coronafunctionaris/trainer aanwezig.
De coronafunctionarissen/trainers zijn herkenbaar aan een geel of oranje fluorescerend hesje. De rol van de coronafunctionaris/trainer is tweeledig: enerzijds zullen zij de verkeersstromen begeleiden. Er zorg voor dragen dat de inkomende en uitgaande groep niet door elkaar lopen en andere onbevoegden de sporthal niet betreden. Sporters, trainers, ouders en verzorgers dienen te allen tijde de instructies van de coronafunctionarissen/trainers op te volgen.

Trainingen
Elk team traint in de eigen team samenstelling.

EHBO
In de EHBO ruimte in zaal 2.

AED
Hangt aan de linkerzijde bij de hoofdentree van de sporthal.

Hygiëne
Bij de hoofdingang staat een zuil met desinfectie middel. Bij binnenkomst dient iedereen zijn/haar handen te desinfecteren. De ballen, en indien nodig andere attributen, worden na elke training gedesinfecteerd door de coronafunctionaris/trainer. De ballen worden beschikbaar gesteld door Havoc. Reinigingsdoekjes ten behoeve van de ballen worden aan de teams verstrekt.

Brengen en halen
Kinderen wordt gevraagd zoveel mogelijk alleen op de fiets te komen. Is dat niet mogelijk dan vergezeld door 1 ouder/verzorger. Uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn en de sporthal betreden en de looproute volgen. Na afloop van de training wordt iedereen verzocht om ook direct naar huis te gaan of direct naar de kleedkamer om te douchen. Blijven hangen op de tribune is niet toe gestaan ook niet buiten het complex. Er is een voorgeschreven routing voor wat betreft de toegang en het verlaten van de sporthal. Zie aanwijzing boven in deze mail. Gelieve bij het ophalen van je kind zoveel mogelijk buiten wachten ivm de 1,5 maatregel en de looproute in de sporthal.

Meedoen niet leden
Vanuit de overheid is het verzoek om ook niet leden de gelegenheid te bieden om mee te doen aan het sporten onder begeleiding van een sportvereniging. Als er eventueel nieuwe leden willen meetrainen, kunnen zij zich vooraf melden per mail via info@vvhavoc.nl of voor de jongste jeugd via cmv@vvhavoc.nl Als een nieuw lid zich bij een training meldt, geeft de trainer dit door aan de betreffende coördinator zodat wij iedereen goed kunnen verdelen over de groepen.

Maatregelen voor ouders en verzorgers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
• Dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is. De Gemeente Haaksbergen is druk doende met haar eigen protocol. We hebben toestemming om deze ene week indoor te mogen trainen.
• Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.
• Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
• Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc.
• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, leden TC en bestuursleden.
• Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
• Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan.
• Wanneer je kind speelt bij de CMV en niet kan trainen meldt dit via cmv@vvhavoc.nl of een app naar het 06 nummer dat door onze coördinatoren is doorgegeven.
• Breng je kind(eren) alleen naar de sporthal wanneer er een training voor jouw kind(eren) gepland staat.
• Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om een ouder/verzorger in de sporthal aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden.
• Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op vanaf de parkeerplaats of fietsenstalling. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is en de 1,5 meter nageleefd wordt. Gelieve bij het ophalen van je kind zoveel mogelijk buiten wachten ivm de 1,5 maatregel en de looproute in de sporthal.