Rabobank Club Support

6 oktober jl heeft de Rabobank ons een cheque van €790,59 overhandigd in het kader van de Rabo Clubsupport.

Namens de Beachvolleybal commissie nam Hans Diepenmaat de cheque in ontvangst van Giljam Wartena namens de Rabobank.