PRETTIGE VAKANTIE !

Helaas is Covid nog steeds niet uit onze wereld en blijven we zoeken naar mogelijkheden en alternatieven om ermee om te kunnen gaan. Heel fijn dat we ons geliefde volleybalspel in 1e instantie buiten konden starten en vanaf 23 juni weer in de sporthal.

Dank hiervoor aan Voetbalvereniging Haaksbergen, Handbalvereniging Stormvogels, Stichting Beachcourt en onze Havoc vrijwilligers en train(st)ers die achter de schermen veel werk verzet hebben om dit mogelijk te maken.

Achter de schermen heeft de Technische Commissie weer hard gewerkt om de teamsamenstellingen voor het nieuwe seizoen rond te krijgen.
We hebben met elkaar de Corona richtlijnen goed kunnen opvolgen en implementeren.
Geniet lekker van de welverdiende vakantie, blijf gezond en graag tot ziens in het nieuwe volleybal seizoen!

Hartelijke groeten mede namens het bestuur,
Dennis Ottenschot