Geslaagde techniektraining najaar 2017

Geslaagde techniektraining najaar 2017, seizoen 207-2018:
Dit was alweer de laatste, van een reeks van vijf, techniektrainingen van het najaar 2017. Tijdens deze, op zondagen gehouden techniektrainingen, gedurende 2 uur per training, werd zeer intensief gehamerd op, de naam zegt het al, techniek. Wat geweldig opvallend was dat alle kinderen zeer serieus met de oefenstof bezig waren. Op een aantal momenten was het enige wat je hoorde de aanwijzingen van de aanwezige trainers en het geluid van de gespeelde ballen. Op elk van de 5 zondagen waren er 34 kinderen en minimaal 8 a 9 trainers aanwezig.
Ook werd er na de techniektrainingen gezorgd voor de inwendige mens. Gerwin en Harriet hadden in de kantine van alles klaar gezet, ranja, koffie, thee, fruit, speculaas, muffins, pepernoten. Door een ieder werd hiervan natuurlijk dankbaar gebruik gemaakt.
Wat ook genoemd mag worden is dat de techniektrainingen keurig waren uitgewerkt door Lucia. Ze heeft menig uurtje doorgebracht om de trainingen op papier voor te bereiden en uit te leggen in de sporthal. Met z’n allen hebben we weer een 5-tal goed ingevulde techniektrainingen doorgewerkt en uitgevoerd waarvan we zeker weten dat hier tijdens de normale trainingen en wedstrijden veel gebruik van zullen maken.
En laten we vooral onze HAVOC jeugd niet vergeten. Per slot van rekening doen we het daarvoor. Wat goed dat jullie er iedere keer weer enthousiast bij waren.
Alvast een antwoordt op de volgende vraag: Worden er in het voorjaar 2018 weer techniektrainingen gehouden. Antwoordt hierop is kort en duidelijk, ja. De data hiervoor volgen nog.
Iedereen die op welke manier dan ook heeft geholpen om ook deze serie techniektrainingen weer tot een geslaagd geheel te brengen BEDANKT!! We hebben er met z’n allen weer van geleerd.
(Geschreven door Stefan Hummelink)