Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 geldt nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe regels gelden ook voor sportverenigingen – en dus ook voor Volleybal Vereniging Havoc.

In dit eerste bericht willen we je kort informeren over de gevolgen van deze aangescherpte wetgeving voor jou als lid van onze vereniging.

Kort gezegd komt het erop neer dat we als vereniging duidelijk moeten maken over welke persoonsgegevens we beschikken, voor welk doel we die nodig hebben, wie toegang heeft tot deze gegevens en hoe lang we ze mogen bewaren. Hiervoor zijn en worden de komende tijd verschillende documenten gemaakt en aan jullie voorgelegd.

De afgelopen periode hebben we aan onder andere de Privacyverklaring van de vereniging gewerkt. Hierin staat beschreven over welke persoonsgegevens van de leden de vereniging beschikt, voor welk doel deze worden bewaard en hoe lang. Deze Privacyverklaring is hier te vinden of onder ‘onze club’.

Een van de voornaamste zaken die volgens de nieuwe regels geregeld moet worden, is de zogeheten ‘Toestemmingsverklaring’ van alle leden om persoonsgegevens te mogen gebruiken. Daarbij kun je denken aan alle gegevens die nodig zijn om je aan te melden als lid bij de Nevobo en de betaling van contributie te regelen. Maar ook de regels voor het gebruik van foto- en videomateriaal dat op de website of de sociale media van Volleybal Vereniging Havoc wordt geplaatst, is aangepast.

Jullie ontvangen hiervoor binnenkort een e-mail met daarin de Toestemmingsverklaring, waarmee jullie toestemming kunnen geven voor het gebruik van deze gegevens. Leden vanaf 16 jaar moeten zelf toestemming geven, leden jonger dan 16 jaar moeten dit door ouders/verzorgers laten doen.

Ter info: er verandert wezenlijk niets aan de huidige werkwijze of opzet, alleen volgens de nieuwe regelgeving moeten alle leden toestemming geven.

Dit bericht is de eerste in een serie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De komende tijd houden we jullie via de website verder op de hoogte omtrent deze nieuwe regelgeving.

Het Bestuur