Richtlijnen Havoc tijdens sporten per 25 september 2021

Per zaterdag 25 september wordt de 1,5 meterregel losgelaten, aldus demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Wel blijven per die datum een aantal basisregels van kracht en gelden er aanvullende beperkingen middels een coronatoegangsbewijs voor het bezoeken van topsportwedstrijden maar ook voor de sportkantine.

In het landelijk protocol verantwoord sporten van NOC*NSF vind je alle richtlijnen en maatregelen waaraan alle sporters, sportverenigingen en -bonden zich moeten houden. Dit geldt voor alle niveaus.

Om elkaar te kunnen blijven ontmoeten, is het belangrijk dat we als vereniging bewust zijn van de gedeelde verantwoordelijkheid die we hebben en dat elkaar hierop mogen aanspreken. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

Bij Havoc is een Coronateam opgezet dat een aantal protocollen heeft opgesteld en het aanspreekpunt is voor alle leden, ouders en vrijwilligers bestaande uit leden van technische commissie en het bestuur: Sanne Dijkman, Harriet Nijland, Mart Hamoen, Angelique Smeeman en Dennis Ottenschot. De informatie op deze pagina wordt voortdurend bijgewerkt en is gebaseerd op de kennis van vandaag. Indien richtlijnen, regels of beperkingen wijzigen zal, waar dit van toepassing is, dit protocol worden bijgewerkt. Heb je vragen of opmerkingen; spreek hen in de sporthal aan of stuur een mail naar info@vvhavoc.nl.

Sportieve groeten,
het Coronateam

Protocol trainingen, wedstrijden, sportkantine vanaf 25 september 2021

Protocol Verantwoord Sporten NOC NSF vanaf 25 september 2021

Laatst bijgewerkt:  24-9-2021