Richtlijnen Havoc tijdens sporten per 25 februari 2022

Op de persconferentie van 15 februari jl werden grote versoepelingen aangekondigd. De grote versoepelingen gaan vrijdag 18 februari in, waarmee er meer ruimte ontstaat voor sporters, sportkantines en publiek bij sportwedstrijden. Vandaag, vrijdag 25 februari volgt de grootste versoepeling, namelijk het laten vervallen van het coronatoegangsbewijs.

Versoepelingen per 25 februari
De laatste stap wordt vandaag gezet. Dan gelden weer de normale openingstijden en wordt er op locaties waar minder dan 500 mensen publiek binnen zijn afscheid genomen van het coronatoegangsbewijs en de overige maatregelen.

Huidige maatregelen in de sport
Om te voldoen aan alle richtlijnen en maatregelen vanuit de overheid heeft de NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden het protocol verantwoord sporten opgesteld. In het landelijk protocol verantwoord sporten van NOC*NSF vind je alle richtlijnen en maatregelen waaraan alle sporters, sportverenigingen en -bonden zich moeten houden.

Om elkaar te kunnen blijven ontmoeten, is het belangrijk dat we als vereniging bewust zijn van de gedeelde verantwoordelijkheid die we hebben en dat elkaar hierop mogen aanspreken. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

Bij Havoc is een Coronateam opgezet dat een aantal protocollen heeft opgesteld en het aanspreekpunt is voor alle leden, ouders en vrijwilligers bestaande uit leden van technische commissie en het bestuur: Sanne Dijkman, Harriet Nijland, Mart Hamoen, Angelique Smeeman en Dennis Ottenschot. De informatie op deze pagina wordt voortdurend bijgewerkt en is gebaseerd op de kennis van vandaag. Indien richtlijnen, regels of beperkingen wijzigen zal, waar dit van toepassing is, dit protocol worden bijgewerkt. Heb je vragen of opmerkingen; spreek hen in de sporthal aan of stuur een mail naar info@vvhavoc.nl.

Sportieve groeten,
het Coronateam

Protocol trainingen, wedstrijden, sportkantine vanaf 25 februari 2022

Protocol Verantwoord Sporten NOC NSF vanaf 25 februari 2022

Laatst bijgewerkt:  25-2-2022