CMV (mini’s)

Voor de jongste jeugd binnen havoc is er de CMV (Cool Moves Volleybal). Binnen de CMV zijn er 6 verschillende niveaus. Per niveau worden er nieuwe volleybaltechnieken geleerd, deze technieken kunnen de kinderen toepassen in de wedstrijden. Van niveau 1 tot en met 6 leren de kinderen dus stapsgewijs het volleybalspel. Er is een bepaalde leeftijdsgrens bij alle niveaus.

De leeftijdsgrenzen voor seizoen 2018-2019 zijn:
CMV 6: geboren op of na 01-10-2006
CMV 5: geboren op of na 01-10-2007
CMV 4: geboren op of na 01-10-2008
CMV 3: geboren op of na 01-10-2009
CMV 2: geboren op of na 01-10-2010
CMV 1: geboren op of na 01-10-2011

Trainingtijden juni 2018:
In juni wordt van maandag 11 juni t/m vrijdag 29 juni getraind door de CMV (mini’s).
Als je zoon of dochter een paar keer wil proberen, mail dan naar Havoc CMV coordinatoren (cmv@vvhavoc.nl) met vermelding van de naam en geboortedatum.
Dan krijg je z.s.m. bericht over de trainingstijden.
De trainingstijden per niveau vermelden we weer in september

Met vriendelijke groeten,
Cindy Westendorp en Claudia Scholten
TC-coördinatoren CMV

Trainingstijden seizoen 2018-2019:
Op maandag van … uur tot … uur niveau
Op dinsdag van … uur tot … uur niveau
Op woensdag van … uur tot … uur niveau
Op vrijdag van … uur tot … uur niveau
Op vrijdag van … uur tot … uur niveau
Allemaal in sporthal de Bouwmeester

Spelregels CMV

Meestal coachen of fluiten de ouders/verzorgers de competitiewedstrijden van de CMV. De mini’s spelen op zes leeftijdniveaus. Elk met zijn eigen, soms bijzondere regels. Het is belangrijk, dat ouders goed op de hoogte zijn van de regels op het niveau dat zij fluiten of begeleiden. Bij onduidelijkheden kunt je natuurlijk altijd de trainer aan de jas trekken. Hier vind je spelregels van de CMV

Wilt u meer weten over de CMV of een keertje meetrainen? Neem dan contact op met onze CMV Coördinator Cindy Westendorp of Claudia Scholten.

N6-1N6-2N6-3N6-4N5-1N5-2N5-3N5-4N4-1N4-2N4-3N4-4N3-1N3-2N3-3N2-1N2-2N1-1

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam