20 juni 2018 Algemene Leden Vergadering

Vanwege de uitslagen van de examens op 13 juni as., heeft het bestuur besloten de Algemene Leden Vergadering te verplaatsen van 13 juni naar woensdag 20 juni 2018.

Het bestuur van volleybalvereniging Havoc nodigt hierbij haar leden en de ouders/verzorgers van onze jeugdleden uit voor de Algemene Leden Vergadering.
De agenda ontvangen alle leden minimaal 2 weken vóór de ALV net als de notulen van de voorgaande ALV. Beide zullen in de uitnodiging opgenomen worden.
Voorafgaand aan de vergadering zullen er kopieën in de kantine liggen.
Mocht je verhinderd zijn kun je je afmelden via info@vvhavoc.nl of bestuur@vvhavoc.nl
Bij deze een oproep aan alle leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden om deze datum alvast in je agenda te zetten en vrij te houden.

Datum : Woensdag 20 juni 2018
Locatie: Havoc Kantine in de Bouwmeester
Aanvang: Inloop vanaf 19.00 uur. Start ALV 19.30 uur

Wij hopen jullie allen graag te zien!

Vriendelijke groeten,
Het bestuur
Volleybal Vereniging Havoc